Tenets

De tenets zijn de morele waarden waar Taekwon-Do beoefening op gestoeld is. Alle Taekwon-Doka’s moeten de regels in acht nemen om verder te komen in de boefening van het Taekwon-Do en de vorming van het karakter. Taekwon-Do jungshin bestaan uit: Ye Ui, Yom Chi, Guk Gi, In Nae en Baekjool Boolgool. Beleefdheid, Integriteit, Zelfbeheersing, Volhardendheid en een Onoverwinnelijke geest.

Tenets

Beleefdheid (Ye Ui)

Taekwon-Doka’s dienen een poging te wagen om de volgende elementen van beleefdheid uit te oefenen. Zodoende zal men zijn/haar nobele karakter kunnen opbouwen en tegelijkertijd de training te volgen op een ordentelijke wijze.

Integriteit (Yom Chi)

In Taekwon-Do bedoelt men met integriteit het beoordelingsvermogen van goed en slecht, het geweten, en het schuldgevoel in het geval van foutieve handelingen.

Zelfbeheersing (Guk Gi)

Zelfbeheersing is van uiterste belang, zowel binnen als buiten de dojang, zowel in het vrije sparring als in persoonlijke affaires. Een verlies van controle in het vrije sparring kan resulteren in nare gevallen, voor beide Taekwon-Doka’s. Een onvermogen om te leven en werken binnen men’s capaciteiten of omgeving is ook toe te schrijven aan een gebrek van zelfbeheersing.

Volhardendheid (In Nae)

Een oud oosters gezegde stelt:”Geduld leid tot deugd en verdienste.”, “Men kan een vredig huis bouwen door 100 maal geduldig te zijn.” Zeer zeker zijn geluk en voortvarendheid de verdiensten van een geduldig persoon. Om iets te bereiken, zij het een hogere graad of de perfectionering van een techniek, zal men doelen moeten stellen, die continue worden nagestreefd.

Onoverwinnelijke geest (Baekjool Boolgool)

Een serieuze Taekwon-Doka zal te allen tijde eerlijk en bescheiden zijn. Wanneer hij geconfronteerd wordt met onrecht, zal hij actie ondernemen zonder angst of twijfel, met onoverwinnelijke ziel, ongeacht wie en met hoeveel zijn tegenstanders zijn.