Tuls

De reden voor 24 patronen: Het leven van een mens, misschien 100 jaar, kan beschouwd worden als een dag wanneer deze vergeleken wordt met oneindigheid. Daarom zijn wij sterfelijken niet meer dan eenvoudige reizigers die de oneindige jaren een eeuwigheid passeren in een dag.

Het is duidelijk dat iedereen slechts een bepaalde tijd kan leven. Nochthans, maken de meeste mensen zich slaaf van materialisme alsof ze duizenden jaren zouden kunnen leven. Sommige mensen streven naar het kunnen begeren van een goede spirituele erfenis voor komende generaties en verkrijgen op deze manier onsterfelijkheid. Klaarblijkelijk de geest is eeuwig terwijl materiaal dat niet is; daarom wat kunnen we doen om iets achter te laten voor het welvaren van het menselijke ras is, misschien, het meest belangrijke is ons leven.

Hier laat ik Taekwon-do achter voor het menselijke ras als een spoor van mensen van het eind van de twintigste eeuw. De 24 patronen stellen 24 uren voor, een dag of heel mijn leven. De naam van het patroon, het aantal bewegingen en het diagram van elk patroon symboliseert of helden uit de Koreaanse geschiedenis of objecten gerelateerd aan historische gebeurtenissen.

Generaal Choi Hong Hi

Klik hier voor alle ITF Tuls op YouTube

Chon Ji
In het oosten wordt hemel en aarde geïnterpreteerd als de creatie van de wereld of het begin van de menselijke geschiedenis. Vandaar dat Chon Ji het eerste patroon is dat de beginner dient te leren. Het patroon bestaat uit twee identieke delen: één deel dat de hemel weerspiegeld, de ander de aarde.
Betekenis: Hemel en aarde
Aantal bewegingen: 19
Graduatie: 9e kup

Dan Gun
De tweede tul, Dan Gun, is genoemd naar de heilige Dan Gun, de legendarische stichter van Korea in het jaar 2333 v.C
Betekenis: Stichter van Korea
Aantal bewegingen: 21
Graduatie: 8e kup

Do San
Do San, de naam van de derde tul, is het pseudoniem van opstandeling Ahn Chang-Ho (1876-1938). De 24 bewegingen weerspiegelen zijn volledige leven, dat hij gewijd heeft aan het verbeteren van de educatie in Korea en haar vrijheidsbeweging
Betekenis: Opstandeling
Aantal bewegingen: 24
Graduatie: 7e kup

Won Hyo
De vierde tul, Won Hyo, is vernoemd naar de monnik die het Boeddhisme introduceerde in de Silla dynasty in het jaar 686 n.C.
Betekenis: Boeddhistische monnik
Aantal bewegingen: 28
Graduatie: 6e kup

Yul Gok
Yul Gok is het pseudoniem van de filosoof en geleerde Yi I (1536-1584) bijgenaamd “Confucius van Korea”. De 5de tul kent 38 bewegingen die refereren aan zijn geboorteplaats op 38 graden latitude. Het diagram weerspiegelt metaforisch “geleerde”.
Betekenis: Filosoof
Aantal bewegingen: 38
Graduatie: 5e kup

Choong Gun
De zesde tul Choong Gun dankt haar naam aan de rebel Ahn Choong Gun, die Hiro-Bumi Ito, de eerste Japanse gouverneur-generaal van Korea, vermoorde. Er zijn 32 bewegingen in dit patroon, exact het aantal jaren dat Ahn Joong Gun leefde, alvorens geëxecuteerd te worden in de gevangenis (1910).
Betekenis: Rebel
Aantal bewegingen: 32
Graduatie: 4e kup

Toi Gye
Toi Gye is de schrijfnaam van een bekende Koreaanse geleerde: Yi Hwang (16e eeuw). Yi Hwang was een autoriteit op het gebied van Neo-Confucianisme. De 37 bewegingen van de zevende tul staan voor zijn geboorteplaats op de 37e breedte graad. Het diagram weerspiegelt metaforisch geleerde.
Betekenis: Geleerde
Aantal bewegingen: 37
Graduatie: 3e kup

Hwa Rang
Hwa Rang is vernoemd naar de Hwarang jongerenbeweging, die ontstond in de vroege 7e eeuw. De achtste tul telt 29 bewegingen, die verwijzen naar de 29e Infanterie divisie, waar Taekwon-do verder ontwikkelde.
Betekenis: Jongerenbeweging
Aantal bewegingen: 29
Graduatie: 2e kup

Luc Michon, WK 2007, Birmingham, Hwa Rang

Luc Michon, WorldKup Championships 2007, Birmingham, Hwa Rang

Choong Moo
Choong Moo was de bijnaam van Admiraal Yi Soon-Sin, uitvinder van het eerste oorlogschip (Kobukson) in 1592. Men zegt dat dit schip de voorloper is van de huidige onderzeeërs. Het negende patroon eindigt met een linkerhand aanval om de rouwige dood van de admiraal, die geen kans kreeg zijn ongekende talent te tonen.
Betekenis: Admiraal
Aantal bewegingen: 30
Graduatie: 1e kup

Kwang Gae
De tiende tul Kwang Gae dankt zijn naam aan de 19e eeuwse koning van het Koguryo rijk: Kwan Gae Toh Wang. Deze koning heroverde alle verloren territoria, inclusief het grootste gedeelte van Matsjoerije. Het diagram staat voor expansie, de 39 bewegingen zijn de eerste twee cijfers uit zijn troningsjaar: 391 n.C .
Betekenis: Koning
Aantal bewegingen: 39
Graduatie: 1e dan

Po Eun
Po Eun is het pseudoniem van Chong Mong-Chu (1400), een beroemd dichter wiens gedicht: “Ik zou geen tweede meester dienen, ook al zou ik honderd maal gekruisigd worden…” bekend is bij alle Koreanen. Het diagram weerspiegelt zijn trouw aan koning en land gedurende het einde van het Koryo rijk.
Betekenis: Dichter
Aantal bewegingen: 36
Graduatie: 2e dan

Gae Baek
De twaalfde tul, Gae Baek is vernoemd naar generaal Gae Baek (660 n.C.). Deze generaal leefde gedurende het Baek Je rijkdom (7e eeuw). Het diagram stelt zijn extreme en strikte militaire leiderschap en discipline voor.
Betekenis: Generaal
Aantal bewegingen: 44
Graduatie: 3e dan

Eui Am
Eui Am is het pseudoniem van Son Byong Hi, leider van de Koreaanse vrijheidsbeweging. Er zijn 45 bewegingen die refereren naar de leeftijd waarop Son Byong Hi de naam Dong Hak (oosterse cultuur) veranderde naar Chondo Kyo (Hemelse weg religie) in 1905. Het diagram weerspiegelt zijn onoverwinnelijke geest .
Betekenis: Leider vrijheidsbeweging
Aantal bewegingen: 45
Graduatie: 3e dan

Choong Jang
Choong Jang is het pseudoniem van Generaal Kim Duk Ryang, die leefde in de 14e eeuw, gedurende het Lee dynastie. Het patroon eindigt met een linkerhand aanval om zijn tragische dood op zijn 27ste in gevangenschap te symboliseren.
Betekenis: Generaal
Aantal bewegingen: 52
Graduatie: 3e dan

Juche
Juche is het filosofische idee dat men meester van zijn eigen lot is en alle beslissingen zelf neemt. Met andere woorden: men is meester van de wereld. Het idee vindt zijn oorsprong in het Baekdu gebergte, dat de geest van het Koreaanse volk symboliseert. Het diagram weerspiegeld de berg Baekdu.
Betekenis: Filosofisch idee
Aantal bewegingen: 45
Graduatie: 3e dan

Sam Il
Sam Il markeert de historische datum 1 maart 1919, toen de Koreaanse vrijheidsbewegingen het leven zag. De 33 bewegingen van de zestiende tul staan voor de 33 patriotten die de oorspronkelijke bewegingen hebben opgezet.
Betekenis: Historische datum
Aantal bewegingen: 33
Graduatie: 4e dan

Yoo Sin
Yoo Sin is vernoemd naar een oorlogsgeneraal. De tul kent 68 bewegingen, de laatste twee cijfers uit het herenigingsjaar van Korea 668 n.C. De gereed stand kenmerkt een getrokken zwaard aan de rechterzijde, die de vergissing van Yoo Sin symboliseert in het volgen van de opdracht om te vechten tegen zijn eigen natie.
Betekenis: Generaal
Aantal bewegingen: 68
Graduatie: 4e dan

Choi Yong
Generaal Choi Yong, commandant van de gewapende krachten gedurende de 14e eeuw, werd gerespecteerd voor zijn trouw, vaderlandsliefde en nederigheid. Hij werd geexecuteerd door zijn ondergeschikte commandanten, aangevoerd door generaal Yi Sung Gae, later de eerste koning van de Lee dynastie
Betekenis: Generaal
Aantal bewegingen: 46
Graduatie: 4e dan

Yong Gae
Yong Gae is vernoemd naar een fameuze generaal gedurende de Koguryo dynastie, Yong Gae Somon. Er zijn in totaal 49 bewegingen, die refereren aan de laatste twee getallen uit het jaar dat Yon Gae de Tang dynastie verdreef uit Korea: 649 n.C. Maar liefst 300.000 strijders verloren hun leven bij deze strijd
Betekenis: Generaal
Aantal bewegingen: 49
Graduatie: 5e dan

Ul Ji
Generaal Ul Ji Moon Dok verdedigde Korea tegen een vijandig leger van bijna een miljoen soldaten geleid door Yang Je (612 n.C.). De guerilla tactieken van Ul Ji bleken succesvol, waardoor een groot gedeelte van de vijandige legers overleden. Het diagram symboliseert zijn achternaam
Betekenis: Generaal
Aantal bewegingen: 42
Graduatie: 5e dan

Moon Moo
Het lichaam van Moon Moo is begraven nabij Dae Wang Am, de “Grote Koningen Rots”. Volgens zijn testament werd zijn lichaam geplaatst in de zee, waar “mijn ziel voor altijd zal strijden voor mijn land”. Er wordt beweerd dat de Sok Gul Am (Stenen Grot) gebouwd is om zijn tombe te beschermen
Betekenis: Koning
Aantal bewegingen: 61
Graduatie: 5e dan

So San
So San is het pseudoniem van de monnik Choi Hyong Ung (1520-1604) gedurende de Lee dynastie. De 72 bewegingen referen aan de leeftijd van Choi toen hij een groep monnik soldaten leidde. De monnik soldaten hielpen de Japanse piraten verslaan die het Koreaanse Peninsula in 1592 bestormden
Betekenis: Monnik
Aantal bewegingen: 72
Graduatie: 6e dan

Se Jong
Dit patroon is vernoemd naar één van de beroemdste Koreaanse Koningen: Se Jong. Hij vond het Koreaanse alfabet uit in 1443, en was tevens een befaamd meteoroloog. Het diagram weerspiegelt de Koning, de 24 bewegingen alle letters van het Koreaanse alfabet.
Betekenis: Koning
Aantal bewegingen: 24
Graduatie: 6e dan

Tong Il
Tong Il staat voor de oplossing van de hereninging van Korea, dat opgesplitst is sinds 1945. Het diagram weerspielt het homogene Koreaanse ras
Betekenis: Hereninging van Korea
Aantal bewegingen: 56
Graduatie: 6e dan